TÜBİTAK 4005-“Bilim ve Sanatın İşbirliği: Güneş Baskı” Projesi

TÜBİTAK 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 2017 Aralık Çağrısı kapsamında yürütülecek olan bu projenin amacı Öğretmenlerin; alanları ile ilgili deneysel yeterliliklerini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir.

Projede; içinde bilim ve sanatın yer aldığı farklı disiplinlerde çalışan öğretmenlerin birlikte çalışmalarını sağlayacak ortamlar oluşturularak “Güneş Baskı Tekniği” ile farklı malzemeler üzerine uygulamalar yaptırılacaktır.

Proje Katılımcıları

 • Bursa ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerdeKimya, Fizik, Biyoloji, Grafik ve Fotoğraf, Matbaa ile Tekstil Teknolojisi alanlarında görev yapan öğretmenler bu projenin katılımcısı olabilirler.
 • Katılımcıların Web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
 • Başvurular, Proje ekibi tarafından değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme neticesinde eğitimlere katılmasına karar verilen öğretmenlere Temel Fotoğraf Eğitimi, Fotoğraf İşleme ve Güneş Baskı Uygulamalarıeğitimleri verilecektir.
 • Bu eğitimler Bursa ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek olup öğretmenlerin konaklama, ulaşım ve yemek giderleri Proje Bütçesinden karşılanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

 • ​Başvuru formunda “Projeye kabul edilmem durumunda, proje takvimine uyacağımı ve proje programını aksatmayacağımı taahhüt ederim”şeklindeki beyanın kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Çok fazla başvurunun olması durumunda; başvuru tarihleri göz önüne alınacaktır.
 • Başvuru sürecine ilişkin tarihler başvuru takviminde belirtilmiştir.

Başvuru Takvimi

 • Başvuru İçin Son Tarih :14 Haziran 2018Perşembe
 • Katılımcı Listesinin Duyurulması :18 Haziran 2018Pazartesi
 • KatılımcılarınKesin Kayıt Onay Verme Son Tarihi :22 Haziran 2018 Cuma
 • Projeye katılmaya hak kazanan asil listedeki katılımcıların kesin kayıt için onay vermemeleri durumunda yedek katılımcılar ile iletişime geçilecektir.
 • Proje ile ilgili duyurular belirtilen tarihlerde proje web sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca katılımcılara mail yoluyla da bilgi verilecektir.

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nuriye İŞGÖREN (Marmara Üniversitesi)

İletişim: info@gunesbaski.com

Web: www.gunesbaski.com