BİLİM VE SANATIN İŞBİRLİĞİ: GÜNEŞ BASKI

Projenin amacı; Öğretmenlere; alanları ile ilgili deneysel yeterliliklerini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla, içinde bilim ve sanatın yer aldığı farklı disiplinlerle birlikte çalışmalarını sağlayacak ortamlar oluşturularak “Güneş Baskı Tekniği” uygulamaları yaptırılacaktır.

Özgün Baskı sistemlerinden olan bu teknik; elde edilen görsellerin güneş ışığı yardımıyla kimyasal tepkimeler kullanılarak kâğıt, ahşap, kumaş gibi farklı malzemeler üzerine sanatsal ve estetik değerler göz önünde bulundurularak transfer edilmesidir.

Yenilikçi öğrenme yöntemleriyle birlikte teknolojiyi ve görsel sanatları birleştirerek, bilgilerin akılda kalıcı olması için hayatın içinden örneklerle pekiştirerek etkili ders işlemelerine örnek olması hedeflenmiştir.

Bursa ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde Kimya, Fizik, Biyoloji, Grafik ve Fotoğraf, Matbaa ile Tekstil Teknolojisi alanlarında görev yapan toplam 20 öğretmen Hedef Kitle olarak belirlenmiştir.Öğretmen seçimindeki en önemli kriter Kadrolu Alan öğretmenleri olmalarıdır. Eğer katılım talep sayısı 20’den fazla olursa, başvuru tarihleri göz önünde bulundurularak öncelik verilecektir.

Güneş Baskı Tekniği uygulamasında;

 • Görsellerin oluşturulmasında fotoğraf ve grafik,
 • Yüzeyin ışığa karşı hassaslaştırılmasında kimya,
 • Işık, gölge ve yarı gölge kullanımında fizik,
 • Ekosistem ve madde döngüleri konusunda biyoloji,
 • Görsellerin ışığa duyarlı katmanlara baskısı, tasarlanan görsellerin sunumu ve yeni tasarımlar yaratma konusunda Matbaa ve TekstilTeknolojisi öğretmenleri yer alacaklardır.

Projede;

 • Deneysel uygulama,
 • Atölye ve saha çalışmaları aracılığı ile yaşayarak öğrenme,
 • Farklı disiplinleri bir araya getirerek grup çalışması yapma,
 • Bilim – sanat ilişkilendirmesi ile aktif öğrenme,
 • Katılımcıların proje sürecindeki çalışmaları kayıt altına alınarak e-öğrenme yöntemleri kullanılacaktır.

Projenin sonunda öğretmenlerin;

 • Sınıf dışındaki çalışma ortamlarında farklı disiplinlerle bilimin ve sanatın hayatın içinde olduğunu öğrencilerine kavratması;
 • Bu projede edindikleri deneyim ve becerilerle kendi derslerinde daha etkin olmaları hedeflenmektedir.

Ayrıca proje sürecinde yapılacak olan e-kayıtlar Eğitim Bilişim Ağına (EBA) yüklenerek Milli Eğitim müfredat uygulamalarında kullanılarak projenin yaygın etkisi de sağlanmış olacaktır.

Proje sürecinde toplam 10 Etkinlik düzenlenecek olup;

Temel Fotoğraf Bilgisi (Etkinlik 1),

Pozlama (Etkinlik 2),

Görüntü Estetiği (Etkinlik 3),

Fotoğraf Gezisi (Etkinlik 4),

Güneş Baskı- Cyanotype Baskı (Etkinlik 7),

Güneş Baskı- GumBiKromat Baskı (Etkinlik 8),

Güneş Baskı- Albümin Baskı (Etkinlik 9) ve

Sergi (Etkinlik 10) dersleri Bursa’da,

Görüntü İşleme (Etkinlik-5-6) dersleri de İstanbul’da gerçekleştirilecektir. (Etkinlik detaylarını ETKİNLİKLER sekmesinden görebilirsiniz.)

29 Eylül 2018 tarihinde Proje Kapanış Toplantısı, Bursa Demirtaşpaşa Mesleki ve Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Tüm Proje Ekibi, Hedef Kitle, Katılımcı ve Kuruluş yetkilileri, TÜBİTAK Yetkililerininkatılımıvediğerkatılımcıkonuklarıylabirliktegerçekleştirilecektir. Toplantıda “Güneş Baskı” Projesinin tüm süreçleri ve ulaşılan hedefler belirtilerek çıktılar paylaşılacak ve Proje uygulamalarının yer aldığı ürünler Osmangazi Ördekli Kültür Merkezi’n de sergilenecektir.

Etkinlikler süresince konaklama, ulaşım ve yemek giderleri Proje Bütçesi tarafından karşılanacaktır.