Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü,

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Göztepe Kampüsü, Kuyubaşı-Kadıköy/İstanbul

0 216 336 57 70 / 1457

ozelzele@marmara.edu.tr