Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Göztepe Kampüsü, Kuyubaşı-Kadıköy/İstanbul

0 216 336 57 70 / 1622

bekiroral@marmara.edu.tr